Natura in citate


peisaj1-225x300

 • Ghiocelul, soldatul Philipide al  lumii vegetale, ofilirea lui înseamnă triumful primăverii.  Valeriu Butulescu

 • Stejar oracular, în Codrii Vlasiei.  Valeriu Butulescu

 • Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată.  Jerome Klapka Jerome

 • În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii. Henry David Thoreau

 • Toamna este a doua primăvară când fiecare frunză este o floare.  Albert Camus

 • Dacă plantele au într-adevăr sensibilitate, atunci curătatul cartofilor este o atrocitate fără seamăn.  Valeriu Butulescu

 • Iedera e convinsă că susţine stejarul. Valeriu Butulescu

 • Păşeşte înainte în lumina lucrurilor, lasă Natura să-ţi fie profesor William Wordsworth

 • Natura a făcut fructele dulci, dar sâmburii lor ştafeta vieţii sunt amari, pentru a fi scuipati în noroiul fertil al altui început.  Valeriu Butulescu

 • Mai degrabă va supravieţui crângul, decât pădurea cu drepţii ei copaci. Valeriu Butulescu

 • Căzând în mare, picătura de ploaie în mare se transformă.  Valeriu Butulescu

 • Ocean să fii să păstrezi amintiri din toate izvoarele. Valeriu Butulescu

 • Sunt arbore, mă plec în faţa vântului care aduce ploaia.  Valeriu Butulescu

 • Noi, firele de iarbă, dacă ne vom coaliza, nu vom alcătui decât o pajişte. Valeriu Butulescu

 • Natura este deasupra artei, câtă vreme avem păduri, nu voi picta copaci.  Valeriu Butulescu

 • În trunchiul acestui gorun aud cum creşte, nu sicriul, ci o nouă carte nevandabilă. Valeriu Butulescu

 • În Natură nu există urât, tot ce a săvârşit Dumnezeu este desăvârşire.  Valeriu Butulescu

 • Floarea nu este floare în sine, ci in oglinda altui suflet. Valeriu Butulescu

 • Doamne, cum să fim paşnici într-o natură atât de sângeroasă.  Valeriu Butulescu

 • Vulcanii noroioşi ai României, ei nu erup, ci bolborosesc.  Valeriu Butulescu

 • Pădurea, eterna şedinţă a copacilor. Valeriu Butulescu

 • Marea Moartă, un peisaj fantastic, în măsură să găzduiască orice fantezie metafizică. Valeriu Butulescu

 • Luminiş, moartea unor copaci.  Valeriu Butulescu

 • Natura nu face nimic în zadar. Aristotel

 • Dacă o cale e mai bună decât alta, atunci fii sigur că e calea naturii.  Aristotel

 • Este îngrozitor că trebuie să ne luptam cu propriile noastre guvernări pentru a salva mediul.  Ansel Adams

 • Moartea este un fenomen simplu în natură, doar oamenii îl fac înspăimântător .  Marin Preda

 • Diamantele nu sunt nimic altceva decât bucăţi de cărbune care şi-au continuat treaba.  Malcolm Forbes

 • Natura nu a trădat niciodată inima care a iubit-o. William Wordsworth

 • Planta, în aşteptarea furtunii, dătătoare de viaţă.  Valeriu Butulescu

 • Vântul bate de la răsărit, iarba se înclină spre apus.  Valeriu Butulescu

 • Atâtea pietre încătuşate durează măreţia muntelui.  Valeriu Butulescu

 • Un deal respectabil trebuie să aiba măcar o vale la dispoziţie.  Valeriu Butulescu

 • Cascada, ce grandioasă poate fi uneori căderea.  Valeriu Butulescu

 • Natura ţine întotdeauna cu latura ascunsă a lucrurilor.  Edward A. Murphy

 • Natura reîncepe mereu aceleaşi lucruri, anii, zilele, ceasurile; aşa se creează un fel de infinit şi de eternitate.  Blaise Pascal

 • Să fii munte, adică mai mare peste adânci prăpăstii.  Valeriu Butulescu

 • Furtuna smulge copacii mari şi rigizi, care nu mai ştiu să se aplece. Valeriu Butulescu

 • Natura trebuia să-l doteze pe invidios cu guşă de pelican, să-şi poarte mai uşor veninul.  Valeriu Butulescu

 • Natura şi-a creat elementele în echilibru fragil, intercondiţionându-se, înlocuindu-se în funcţii atunci când viaţa e în pericol.  Mariana Fulger

 • Nici natura şi nici poporul nu şi-au semnat capodoperele.  Vasile Ghica

 • Natura ştie să se dăruiască şi tuturor, şi cu decenţă. Vasile Ghica

 • Iedera vede în tulpina falnică a stejarului numai neputinţăa de a se târî. Valeriu Butulescu

 • Când seacă mările, munţii cresc. Valeriu Butulescu

 • Mult mai multe flori cresc în mărăcini, decât la umbra pădurii.  Valeriu Butulescu

 • Ce blândă e natura, ne face să îmbătrânim, ca să nu mai regretăm viaţa. Valeriu Butulescu

 • Munţii sunt falnici, dar modestia câmpiei ne hrăneşte.  Valeriu Butulescu

 • Exista specii mediocre de plante, care nu aduc nici pagube, nici foloase, ele trăiesc cel mai mult. Valeriu Butulescu

 • Longevitatea plantelor, ele ştiu să se învârtească.  Valeriu Butulescu

 • Vantul cugeta: pădurea e totuşi femeie, indiferent dincotro bat, ea trebuie să freamăte. Valeriu Butulescu

 • În privinţa proştilor, natura e vinovată de două ori: întâi că i-a creat, apoi că nu le-a adus la cunoştinţă.  Vasile Ghica

 • Din tandreţe, natura ne-a scuturat din copaci. Vasile Ghica

 • Şi-a imaginat, oare, natura, că în numai câteva decenii va ajunge zdrenţe.  Vasile Ghica

 • Roua – o altă capodoperă a naturii.  Vasile Ghica

 • Până a ajuns la producţia de serie a omului, natura a transpirat miliarde de ani. Vasile Ghica

 • Natura acest Paradis regăsit din care vrem neapărat să ne autoalungăm.  Vasile Ghica

 • Natura greşeşte, e o greşeală să pui atâtea năzuinţe, atâta sete de viaţă într-un corp fragil, perisabil. Valeriu Butulescu

 • S-o luăm de la capăt, natura face asta în fiecare an. Valeriu Butulescu

 • Cât de prevăzătoare a fost natura, nasul uman a fost astfel facut, încât să poată susţine ochelarii. Valeriu Butulescu

 • O, natură, puteai să mă faci arbore, dar tu m-ai făcut frunză. Valeriu Butulescu

 • Un copac desfrunzit, care se încăpăţânează să freamăte.  Valeriu Butulescu

 • Să fii o forţă a naturii în loc de un ghemotoc febril şi egoist de dureri şi suferinţe, care se plânge că lumea nu se ocupă exclusiv de realizarea fericirii sale. Stephen Covey

 • Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată.  Jeannette Rankin

 • Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transforma pe om şi, prin această transformare, creează natura.  Democrit

 • Mai întâi iubeşti natura, abia mult mai târziu ajungi la om. Jules Renard

 • Florile sunt plăpânde şi, nestiutoare, se apără şi ele cum pot, se cred nemaipomenite cu spinii lor. Antoine de Saint Exupery

 • Natura nu a avut curaj să lase toate femeile să opteze între frumuseţe si înţelepciune. Vasile Ghica

 • Natura joaca din ce în ce mai convingător rolul bătrânului rege Lear. Vasile Ghica

 • Natura a vrut să scoată ceva din mine, dar nu i-am dat nici o mână de ajutor.  Vasile Ghica

 • Natura a ştiut să facă şi din ciulini o capodoperă.  Vasile Ghica

 • Natura a dat toată cota de talent criticilor literari, iar ei o repartizează pe scriitori.  Vasile Ghica

 • Înzestrându-ne şi cu păcate, natura ne-a dat o mână de ajutor să rămânem oameni.  Vasile Ghica

 • Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălţimea.  Ralph Waldo Emerson

 • Natura omeneasca, prin Hristos, s-a înălţat la cer.  Ioan Gura de Aur

 • Nu te ăntreba dacă este conform cu natura ceea ce face Creatorul naturii.  Ioan Gura de Aur

 • Dacă vei trăi în conformitate cu natura, nu vei fi niciodată sărac, dacă vei trai în conformitate cu părerile, nu vei niciodată bogat.  Seneca

 • Nu toate florile frumoase au şi miros plăcut, cand ai de unde sa culegi, alege numai acele care posedă şi una şi alta.  Johann Wolfgang von Goethe

 • Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubeşte.  Johann Wolfgang von Goethe

 • Natura nu-ţi iartă nici un pas peste inconstienţa ei şi-ţi urmăreşte toate cărările orgoliului, împânzindu-le de regrete.  Emil Cioran

 • Natura e cel mai mare creator, în orice domeniu.  Mariana Fulger

 • Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali.  Mariana Fulger

 • Nici elementele naturii nu sunt veşnice, nimic nu e veşnic, poate doar timpul-lumina, cât nu depinde de viaţa soarelui, ci de lumina gândului în stare sa readucă primăveri. Mariana Fulger

 • Cursul naturii este arta lui D-zeu.  Edward Young

 • Multă lume atacă marea, eu fac dragoste cu ea.  Jacques-Yves Cousteau

 • Nu îmi plac grădinile obişnuite. Îmi place natura sălbatică. Cred că am un instinct de salbaticie în mine.  Walt Disney

 • Un copac ce strigă frunzele să-l acopere. Nicanor Parra

 • Atâtea păsări zboară încât ochiul mare al aerului va rămâne fără sprâncene.  Nichita Stanescu

 • Amurgul sare-ncet din iarbă.  James Wright

 • Natura nu face niciodată nimic fără motiv.  Aristotel

 • Când marea este liniştită, oricine poate fi cârmaci. Publius Syrus

 • Trandafirul, o umbrelă de petale înmiresmate ce fereşte spinii la amiaza de ploaia de raze.  Andreea Trifu

 • Floarea este metafora inefabilă a naturii, încropită în versurile verdelui.  Andreea Trifu

 • Lăcrămioara, perle diafane prelinse din ochii zorilor, cuibărite-n răcori. Andreea Trifu

 • Florile nu sunt altceva decât modul în care natura ne zâmbeşte.  Anca Daniela Hut

 • Apa şi timpul sunt cele mai puternice maiuri pe care le cunosc, primul fărâmă stâncile, iar cel de-al doilea amorul propriu.  Alexander Dumas

 • Sunetul pur este un fel de creaţie, natura nu are decât zgomote.  Paul Valery

 • Natura se agita, numai omul face.  Immanuel Kant

 • Nu importă ce face natura din om, ci ceea ce el insuşi face din sine. Immanuel Kant

 • Cei mai tari sunt cei mai buni şi cei mai buni vor supravieţui, asta-i legea naturii.  Adolf Hitler

 • Natura reîncepe mereu aceleasi lucruri, anii, zilele, ceasurile, aşa se creează un fel de infinit şi de eternitate. Blaise Pascal

 • Stăpânim natura prin a ne supune ei. Francis Bacon

 • Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte.  Confucius

 • O, Aprilie, templu în care vin şi pleacă oameni şi păsări cu speranţe lipite pe pupile.  Alexandru Lincu

 • Nu bănuiam că1 maica natură s-a îngrijit de toate, că o plăcere va înlocui plăcerea dinainte, după cum, alături de plăcere, o altă tristeţe vine să ia locul celei anterioare. Sferele infinitului.  Leonida Neamtu

 • Natura nu este zgârcită, nu este risipitoare, nu se epuizează: sunt cuvinte lipsite de sens.  Jean Francois Marmontel

 • Cea mai mare minune este tocmai faptul că minuni nu au loc în natură, ca natura este guvernată nu de întâmplări, ci de legi.  Jules Henri Poincaré

 • Natura foloseşte cât de puţin poate din tot. Johannes Kepler

 • Artistul, sub puterea iertării, trebuie să aibă încredere în el insusi şi să asculte pe singurul său stăpân: Natura. Pierre Auguste Renoir

 • Arbori încărcaţi cu păsări sustin cu pulsul lor amiaza. Octavio Paz

 • Când zăpada adorme, noaptea îşi cheamă câinii inapoi.  Rene Char

 • O ploaie violentă piaptănă fumul.  Guillaume Apollinaire

 • Natura nu face nimic fără folos.  Aristotel

 • Natura reprezintă pâinea pictorului.  Cristian Teleuca

 • În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă. Antoine Lavoisier

 • Dacă iarna vine, e oare primăvară departe? Percy Bysshe Shelley

 • Natura ne oferă excepţii pentru fiecare regulă.  Margaret Fuller

 • Odată ce am înţeles puterea de transformare a naturii, vedem că aceasta este aliatul nostru puternic şi nu o forţă de temut.  Thomas Kuhn

 • Alege un singur stăpân…Natura. Rembrandt van Rijn

 • Nimic nu piere în natură, ci numai legăturile lucrurilor se schimbă, numai formele se mută; toate se rotesc într-un cerc veşnic. Elementele rămân tot aceleaşi.  George Barit

 • Curcubeul este premierea ploii. Dan Dobre

 • Trebuie să ne întoarcem la natură si la D-zeul naturii.  Luther Burbank

 • Ca să descrii şi să iubeşti natura, trebuie tu însuţi să fii amantul ei.  Vasile Conta

 • Dacă oamenii cred că natura este prietena lor, în mod sigur nu au nevoie de un duşman.  Kurt Vonnegut

 • Toate lucrurile sunt artificiale, pentru că natura este arta lui D-zeu.  Thomas Browne

 • Când natura se hotărăşte să zămislească o făptură cu adevărat frumoasă, pare să-şi dea silinţa să o facă desăvârşită.  Armando Palacio Valdes

Imagine

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Crambe tataria Sebeók

Democraţia e o plantă plăpândă.

Poteci Însorite

Munte, Excursii, Drumeții, Faună și Floră, Sfaturi Utile, MTB, Orașe și Sate

Ioan Stoenică - pe potecile vieții

Fotografii si jurnale cu munti si/de sentimente. Povesti de trezit adultii.

condimentepentruviata

"Viitorul apartine celor ce cred in frumusetea propriilor vise." (Eleanor Roosevelt)

BUCEGI NATURA 2000

Un site despre turism, mediu si cultura

Nicoleta Chirila

"Frica este ceea ce te oprește… curajul este cel care te face să continui."

Crambe tataria Sebeók

Democraţia e o plantă plăpândă.

Crezi în Tine

Trăiește prezentul cu lecțiile învățate în trecut și cu un ochi aruncat în viitor!

andreinewcreation

Nu-mi dați sfaturi. Știu sa greșesc și singur

ORIZONT ALTERNATIV

cultura, atitudine civica, informatie

peterlengyel

despre oameni si natura

EuGeniuZ's Blog

Enjoy the world!

%d blogeri au apreciat: