Citate frumoase despre matematică


Motto:
„Matematica este ca urcuşul la munte. Efortul este răsplătit de privelişti măreţe. Ca şi pe munte, ascensiunile în matematică sunt frumoase dacă nu eşti obsedat doar de locul unde vrei să ajungi şi dacă eşti în stare să savurezi tot ceea ce întâlneşti pe parcurs.“ (Solomon Marcus – „Şocul matematicii“)

Matematica, „cea mai îndrăzneaţă şi neverosimilă aventură a spiritului”, a „vorbit” uneori pe o limbă stranie, dezvăluind o realitate a naturii de neconceput până atunci. Iată în articolul de faţă o culegere de sentinţe ale matematicienilor despre… matematică.

„Natura vorbeşte în limba matematicii; literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte figuri matematice.”
Galileo Galilei

„Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt mult diferite de cele solicitate de poezie şi arte.”
Dan Barbilian

„Matematica este regina ştiinţelor, iar aritmetica este regina matematicilor”
Carl Gauss

„După cum Dumnezeu nu poate fi dovedit prin cuvinte, tot aşa nici acest raport (secţiunea de aur, n.a.) nu poate fi definit printr-un număr raţional, ci rămâne totdeauna ascuns şi secret şi de aceea este numit de matematicieni iraţional.”
Luca Pacioli

„Această proporţie geometrică (secţiunea de aur, n.a.), cred eu, a fost pentru creator o idee care rămâne singura veşnică pentru a releva crearea celui asemenea din cel asemenea…”
Kepler

„Oamenii trec, dar operele lor rămân.”
Augustin Louis Cauchy

„Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată”
Sophie Germain

„Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate”
David Hilbert

„Noţiunea de infinit, din care nu trebuie să se facă un mister, se reduce la aceasta: după fiecare număr întreg există un altul”
Jules Tannery

„Nu exista nici un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale”
N.I. Lobacevski

„Am folosit două mijloace care nu pot da greş: o tenacitate neclintită şi degetele care au transpus gândul meu cu o fidelitate geometrică”
Gaspard Monge

„Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte”
H. Poincare

„Viaţa este bună pentru două lucruri: a studia matematicile şi a le profesa”
Simeon Denis Poisson

„Nu-i nici o îndoială că viguroasele atacuri venite din partea intuiţioniştilor nu au forţat nici şcolile matematice de avangardă şi nici chiar pe partizanii matematicii tradiţionaliste să se apere… Şcoala intuiţionistă, a cărei amintire nu este destinată să rămână decât ca un titlu de curiozitate istorică, a adus cel puţin serviciul de a fi obligat pe adversari, adică imensa majoritate a matematicienilor, să-şi precizeze poziţia lor şi să devină mai conştienţi de raţiunea (a unora de ordin logic, a altora de ordin sentimental) încrederii lor în matematică”
Bourbaki – Istoria matematicii (1969)

„Frumuseţea unei teorii matematice, ca şi a multor altele, o poţi simţi, dar nu o poţi explica”
Arthur Cayley

„În ceea ce priveşte obiectul activităţii matematice, îmi pare că trebuie să deosebim trei elemente. Obiectul primar al acestei activităţi este lumea întreagă a experienţei noastre. Dar, după cum am observat, activitatea matematică nu se mărgineşte numai la acest domeniu; ea tinde să considere, de asemenea, şi propriile ei rezultate şi, în particular, propria ei structură care constituie deci un obiect secundar al activităţii matematice.
Alături de aceste obiecte, primar şi secundar, activitatea matematică mai are un obiect sui-generis, care, după toate aparenţele, nu se reduce nici la lumea experienţei noastre, nici la structura matematicii: infinitul…”
Beth

„Lucrurile nu ar fi clare, nici în raport cu noi şi nici în relaţiile reciproce dintre ele, dacă n-ar exista numărul şi esenţa lui”
Philolaos

„Eliminarea completă a infinitului din matematici nu a reuşit… pentru că infinitul joacă un rol esenţial în  procesul constituirii obiectelor, cu toată aparenţa paradoxală a acestei afirmaţii. Fiecare dintre experienţele noastre are loc între frontiere finite. Dar, ceea ce numim experienţă, în general, nu reprezintă un număr  limitat, închis, rigid de experienţe determinate; ea reprezintă toate experienţele trăite efectiv de noi ca şi pe acelea pe care le cunoaştem prin intermediul altor persoane şi participă, de asemenea, chiar dacă cu un sentiment vag, la experienţele viitoare. Astfel înţeleasă, experienţa nu neagă infinitul, ci este obligată să ţină cont de el. Experienţa omenească îi conferă infinitului, deşi nu-l înţelege, un loc esenţial”
Octav Onicescu

„Obiectul matematicii este atât e serios, încât este util să nu pierdem ocazia pentru a-l face puţin mai distractiv”
Blaise Pascal

„Aşa după cum Soarele întunecă stelele prin strălucirea lui, tot aşa un învăţat poate întuneca slava tuturor într-o adunare, propunând şi, cu atât mai mult, rezolvând probleme de matematică”
Brahmagupta

„În esenţa ei, matematica nu-i decât un ansamblu de vederi şi de procedee schematice ale spiritului nostru, replica conştientă a activităţii inconştiente care creează în noi o imagine a lumii şi un ansamblu de norme după care noi acţionăm şi reacţionăm. Nu-i un edificiu ancorat undeva într-o absolută soliditate, ci o  construcţie aeriană care rezistă ca prin minune: cea mai îndrăzneaţă şi neverosimilă aventură a spiritului.”
F. Gonseth

„Judecăţile matematice sunt toate sintetice şi bazate pe intuiţie”
Immanuel Kant – Critica raţiunii pure

„Ar trebui ca toate rezultatele cercetărilor matematice, oricât de profunde ar fi, să se poată exprima sub forma simplă a proprietăţilor numerelor naturale”
L. Kronecker

„A arăta cum se construieşte matematica înseamnă a-i studia fundamentele, dar dintr-un punct de vedere care ne scoate dincolo de domeniul logicii”
H. Lebesgue

„Raţionamentul matematic are în el însuşi un fel de virtute creatoare şi prin urmare se deosebeşte de  silogism”
H. Poincare

„Jur, prin acela care a dat sufletelor noastre tetraedru, izvorul naturii eterne!”
Juramântul pitagoricienilor

„Numărul, ca şi armonia, nu admite falsitatea; aceasta le este lor cu totul străină… adevărul este înnăscut şi specific naturii numărului.”
Philolaos din Tarent, sec.al V-lea î.e.n.

„Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără de număr nu cunoaştem nimic”
Philolaos din Tarent, sec.al V-lea î.e.n.

„Natura este scrisă în limbaj matematic”
Galileo Galilei – Il Saggiatore (Balanţa)

„Aritmetica este ştiinţa a ceea ce este par şi impar, a deosebirii dintre numere şi a relaţiilor dintre ele”
Platon – dialogul „Harmide sau despre înţelepciune”

„Negativul în geometrie înseamnă un mers înapoi după cum pozitivul unul înainte”
Albert Girard – „Invenţie nouă în algebră”

„Seriile divergente sunt, în totalitatea lor, o invenţie a diavolului”
Niels Abel – 1826

„Logaritmii au dublat viaţa astronomilor”
J. Kepler

„Raţionamentul matematic are în el însuşi un fel de virtute creatoare prin care se deosebeşte de silogism”
Poincare

„În matematică adevărurile se deduc în mod succesiv prin raţionament, demonstraţia matematică este formată dintr-un lanţ de judecăţi şi deduceri, şi nu din concluziile trase din analiza relaţiilor formate din cele trei noţiuni cerute de silogism”
Descartes

„Majoritatea regulilor logicii servesc să explice altuia lucrurile bine cunoscute sau… ca să vorbească fără a judeca despre lucruri necunoscute”
Descartes

„Prin procedeul inducţiei matematice analiştii au făcut să progreseze ştiinţa şi dacă examinăm detaliul însuşi al demonstraţiilor lor, îl vom afla în fiecare moment alături de silogismul clasic al lui Aristotel”
Poincare

„Judecăţile sintetice pornesc de la definiţii care introduc noţiuni noi prin combinarea arbitrară a unor anumite noţiuni primitive. O asemenea deducţie, bazată pe astfel de definiţii apare ca un calcul simbolic, asemănător calculului algebric, şi de aceea este propriu numai matematicii pure”
Kant – Critica raţiunii pure

„Noţiunea de definiţie nu-i definisabilă şi nici nu-i deloc o noţiune definită”
B. Russell

„Nimeni nu ne va scoate din paradisul pe care Cantor l-a creat pentru noi.”
D. Hilbert – despre teoria mulţimilor

„Scopul principal al teoriei mulţimilor constă în a dezvolta o metodă care permite să se evalueze infinitul”, „Georg Cantor a prezentat teoria mulţimilor ca pe o teorie matematica a infinitului actual”.
Beth

„Aş consacra toate forţele mele ca să răspândesc lumina în imensa obscuritate ce domneşte azi în analiză”
Abel

„Ceea ce face posibilă logica este existenţa în mintea noastră a noţiunilor generale, abilitatea noastră de a concepe o clasă şi de a indica membrii ei individuali cu acelaşi nume. Teoria logicii este astfel intim legată de aceea a limbajului”
G. Boole

„Logica matematică este capabilă să reprezinte prin cel mai mic număr de convenţii toate propoziţiile  matematice, chiar ş acelea mai complicate, care ar fi greu să fie traduse în limbajul obişnuit. Dar ea nu se reduce la o scriere simbolică prescurtată, la un fel de tahigrafie, ea permite să se studieze legile acestor semne şi transformarea propoziţiilor”
F.L.Gottlob Frege – Bazele aritmeticii

„Faptul că întreaga matematică aparţine logicii simbolice este una dintre cele mai mari descoperiri din epoca noastră. Odată acest lucru stabilit, cercetarea principiilor matematicii nu se mai bazează decât pe însăşi analiza logicii simbolice”
B. Russell – Legile fundamentale ale aritmeticii (1903)

„S-ar putea face elemente de geometrie exacte (dar ridicole), numind triunghi ceea ce de obicei se numeşte cerc”
D’Alembert

„Esenţa matematicii constă în libertatea ei”
G. Cantor

„În matematici nu putem fi ignorabimus, fiindcă însăşi natura matematicilor este să pună şi să rezolve problemele”
D. Hilbert

„Spiritul omenesc nu-i capabil decât de un număr finit de acte de gândire!”
Gonseth.

Imagine

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Social

Crambe tataria

Democraţia e plantă plăpândă. N-o striviţi! Ajutaţi-o să înflorească.

Poteci Însorite

Munte, Excursii, Drumeții, Faună și Floră, Sfaturi Utile, MTB, Orașe și Sate

Ioan Stoenică - pe potecile vieții

Fotografii si jurnale cu munti si/de sentimente. Povesti de trezit adultii.

condimentepentruviata

"Viitorul apartine celor ce cred in frumusetea propriilor vise." (Eleanor Roosevelt)

Blogul Buceginatura2000

Blog despre munte, turism si cultura

Nicoleta Chirila

"Frica este ceea ce te oprește… curajul este cel care te face să continui."

Toate trec

... si toate vor fi amintiri!

Crezi în Tine

Trăiește prezentul cu lecțiile învățate în trecut și cu un ochi aruncat în viitor!

andreinewcreation

Nu-mi dați sfaturi. Știu sa greșesc și singur

ORIZONT ALTERNATIV

cultura, atitudine civica, informatie

peterlengyel

despre oameni si natura

EuGeniuZ's Blog

Enjoy the world!

%d blogeri au apreciat asta: